Meditations- og selvudviklingsgruppe efterår 2020

Den gruppe, der startede i foråret fortsætter her i efteråret én torsdag om måneden.

Gruppen er opstået ud fra et ønske om at skabe tid og rum til at fortsætte den udviklingsproces, som man har startet i et individuelt terapiforløb. Meningen er at øge bevidstheden om, hvordan du bruger din opmærksomhed, og hvor din personlighed måske kommer til at stå i vejen for at bruge dig selv fra et dybere, mere vågent og mere empatisk niveau af dig selv. Det er hensigten, at vi fortløbende forholder os til vores konkrete liv med alt hvad det indeholder af forskellige aktiviteter. Gruppen er et sted, hvor der er tid og rum til at fordybe sig i sin egen udviklingsproces, og hvor der er inspiration at hente i forhold til at integrere indsigter og erfaringer i lavpraktiske justeringer i hverdagen.

Der vil hver gang være let yoga eller anden træning af bevidst nærvær i kroppen. Der vil være guidede meditationer, der tager afsæt i det tema, der arbejdes med. Der vil være udvekslinger, øvelser og dialoger, og jeg vil undervise ud fra de behov, der opstår undervejs. 

Gruppen mødes 5 torsdage kl 16-19 på Godthåbsvej 15, 1. sal på følgende datoer:  20/8; 17/9; 15/10; 19/11 og 17/12

Pris: 2300,-

Gruppen oprettes ved min 6 deltagere og max 10. 

Sidste frist for tilmelding: 3. august. Du kan tilmelde dig ved at besvare denne mail, og du er velkommen til at ringe på 20620054, hvis du har spørgsmål. 

Praktisk: Tag tøj på, du kan bevæge dig i. Medbring en vandflaske og en notesbog. Der bliver en kort pause med kiks og te. De guidede meditation må gerne optages. Vi sidder på gulvet, men der er stole, hvis man har brug for det.

 

Udviklingsgruppe for unge, der gerne vil lære at tackle følelsen af ’fiasko’.

Det er mit indtryk, at mange unge mennesker er gode til at være succesfulde. Mange unger er i hvert fald dygtige til at sætte meget energi ind på at opnå succes i det samfund vi lever i. Og unge mennesker er generelt gode til både at arbejde på at få en god uddannelse, at være en del af sociale grupper, både i reel kontakt med hinanden og on-line, samt at planlægge fremtiden.

Men i mine samtale med unge mennesker har jeg også fået det indtryk, at de kan være mindre gode til at deale med såkaldte fiaskoer, eller at håndtere når tilværelsen ikke former sig, som forventet eller planlagt. Det kunne være at få en uventet lav karakter til en eksamen, at få et afslag på en jobansøgning, eller måske at føle sig udenfor socialt i en eller anden sammenhæng. Det er ikke dét vi generelt har fokus på i vores samfund, men ingen undgår skuffelser, eller at opleve, at nok så velgennemtænkte planer af den ene eller den anden grund ikke bliver til noget. 

Derfor vil jeg gerne lave en gruppe for unge, hvor vi fokuserer på, hvordan man ’griber sig selv’, når succesen udebliver. I gruppen vil vi arbejde med, hvordan man kan imødekomme skuffelser, følelsen af lav selvtillid eller usikkerhed, eller afslag og afvisninger, der gør, at man må gå en anden vej og måske gøre noget andet, end man havde forestillet sig.

Der vil være undervisning i hvordan nervesystemet fungerer, og hvordan mennesker generelt fungerer psykologisk. Men det vigtigste omdrejningspunkt er deltagernes spørgsmål og undren i forhold egne reaktioner. Derfor er undervisningen centreret omkring forskellige dialogøvelser, mindfulnessteknikker og meditationsøvelser, der giver konkrete redskaber til at imødekomme svære følelser, eller hændelser i tilværelsen, der kan virke uoverkommelige, når man oplever dem første gang.

Det er min hensigt at skabe et rum, hvor sammenligning og konkurrence træder lidt i baggrunden og hvor nysgerrighed og direkte undersøgelser af det at være menneske kommer i forgrunden. Man kan altså ikke sige noget forkert, eller komme med dumme spørgsmål. Alle individuelle input bidrager til den fælles forståelse i gruppen.

Gruppen mødes tre gange i efteråret på tirsdage kl 16-19 på disse datoer: 22/9, 27/10 og 24/11.

Gruppen oprettes ved min 6 og max 8 deltagere.

Pris: 1650,-  

Praktisk: gruppen mødes på Godthåbsvej 15, 1. sal. Medbring en notesbog, så du kan tage noter. Øvelser og meditationer må meget gerne optages på telefonen, men sørg for at den er lydløs og på flyfunktion, så du ikke bliver forstyrret af anden online aktivitet undervejs. Der er en kort pause undervejs, hvor der er kaffe, te og kiks. Tag tøj på du kan bevæge dig i, vi vil måske lave let yoga eller afspænding undervejs.