Forårsmeditationsgruppe 

Meditation og selvudvikling for alle med interesse i meditation og i at holde balancen tilværelsen.

Mange mennesker forsøger at leve en balanceret tilværelse ved at planlægge og strukturere hverdagen for at finde tid til det hele. Dette er godt, men mange længes samtidig efter en indre ro, som måske er at finde et andet sted. Nemlig indeni dig selv.

Det er forskelligt hvor vi er i vores liv, og hvordan vi opfatter indre ro. Og indre ro kan betyde noget forskelligt for det samme menneske igennem et livsforløb. Til tider kan det primært handle om basale fysiske ting som kost, motion, afspænding og søvn. I perioder handler det måske mere om egne værdier, eksistentielle spørgsmål og om at opleve eller skabe mening i livet. Der kan i perioder være fokus på ens relationer og kontakten med andre mennesker. Og det kan være, at man i perioder er mere optaget af ens tanker og følelser og søger en forståelse af egne reaktioner.

Det vi ofte forbinder med ’indre ro’ handler i denne forbindelse mere om hvordan vi gør noget, end om hvad vi gør. Denne indstilling står ikke i modsætning til daglig struktur og planlægning, men peger på hvilken måde vi forholder os til os selv og andre i vores travle liv. 

På de tre eftermiddage kommer du til at undersøge, hvad indre ro vil sige for dig, der hvor du er i dit liv lige nu. Vi vil lave yogaøvelser, afspænding og træning i bevidst kropsligt nærvær. Der vil være dialogøvelser, hvor du kan undersøge kontakten til dit eget indre og lade dig inspirere af andres oplevelser af dybere kontakt til sig selv. Og der vil være guidede meditationer hver gang.

Denne gruppe forløber over tre eftermiddage, og er for alle med interesse for meditation og træning i at være mere bevidst nærværende med sig selv og andre mennesker. Det er ikke gruppeterapi, så hvis du står i akut krise, eller på anden måde har behov for psykologsamtale, er du velkommen til at booke en individuel tid. Der optages max 8 personer. Ring gerne, hvis du er interesseret og har spørgsmål til kurset.

Gruppen mødes på tirsdage kl 16-19 på følgende datoer: 8/3, 22/3 og 5/4

Vi mødes indtil videre på Godthåbsvej 15, 1. sal i Skanderborg, men hvis jeg finder et bedre lokale kan det være, at adressen ændres.

Pris: 1500,-

Praktisk: tag tøj på du kan bevæge dig i, medbring en vandflaske og eventuelt en notesbog. De guidede meditationer må gerne optages. Vi sidder på gulvet, men der er stole, hvis man har brug for det. Der er te og kiks i pausen.

Meditations- og selvudviklingsgruppe forår 2022

Gruppen forløber over 6 gange fra januar til juni 2022 og er for dem, der har været i individuelle forløb, eller på kursus hos mig før. Den overordnede hensigt med forløbet er at skabe en ramme for fordybelse i den indre kontakt, som er fundamentet under den aktive ydre tilværelse.  

Gruppen fortsætter den udviklingsproces, der har været i gang i nogle år. I en tryg atmosfære undersøger vi alle de områder af eksistensen og det at være menneske, som er aktuelle for den enkelte, for gruppen og som måske er oppe i tiden. De temaer vi sætter fokus på vælges af gruppen hen ad vejen. Et gennemgående fokus vil dog være den dybere indre kontakt, som giver os evnen til at være tilstede med os selv, uanset hvilken sindstilstand vi er i gang med at erfare og gennemleve.

Vi bruger let yoga, afspænding, eller dans til at skabe mere bevidst kropskontakt og nærvær med sansninger af emotioner og følelser. Det kropslige fokus er rettet imod at skabe øget jordforbindelse og rummelighed for de udsving sindet skaber i os. Både de tunge eller mørke tilstande og de lette og lyse.    

I dialoger med hinanden, med gruppen og mig udveksler vi både om det, der er svært og det som bevæger sig og opleves som let, inderligt eller glædeligt. I dialogerne deler vi også de dybere erfaringer med indre kontakt, som åbner hjerte og bevidsthed på nye og uventede måder, eller måske opleves som en stabil følelse af at komme hjem til sig selv.

Der er korte guidede meditationer hver gang. Meditationerne er fokuseret om dagens tema, og peger i retning af den fællesmenneskelige dybere bevidsthed, hvorfra vi blandt andet kan erfare mere frihed og dybere tillid til livet og egen væren i verden.  

Gruppen mødes på torsdage kl 16-19 på følgende datoer: 20/1, 24/2, 17/3, 21/4, 12/5 og 16/6

Vi mødes indtil videre på Godthåbsvej 15, 1. sal i Skanderborg, men hvis jeg finder et bedre lokale kan det være, at adressen ændres.

Praktisk: Tag tøj på, du kan bevæge dig i. Medbring en vandflaske og en notesbog. De guidede meditationer må gerne optages. Vi sidder på gulvet, men der er stole, hvis man har brug for det. Der er te og kiks i pausen.

Pris: 2800,-

Forberedelse: Gør dig nogle tanker om hvordan du oplever din inderste, mest autentiske eller sande udgave af dig selv. Disse oplevelser kan både være meditative, eller fra din hverdag. Tænk også gerne over om der er et særligt adfærdsmønster, eller træk ved din personlighed, du gerne vil arbejde med i forløbet.