Individuel terapi Skanderborg

 

 

Klientfeedback:

Du er utroligt nærværende, observerende og ærlig.

Det skaber en tryghed og fortrolighed, der igen

smitter af på min egen ærlighed overfor mig selv

og lyst til at åbne op overfor dig

og få hjælp til at få det bedre.

Det vigtigste for mig i mit arbejde er at møde dig med respekt og accept, samt at skabe en ramme, hvor du kan arbejde med det, der er relevant for dig i dit liv lige nu. Jeg har erfaring med flere forskellige problemstillinger indenfor alment psykologiske områder, herunder stress, angst, depression, relationelle problemer, sorg, krise, spiseforstyrrelser, lavt selvværd m.m.  

 

Målet for det konkrete forløb afhænger af det du søger støtte og vejledning til. Det overordnede mål for mig i mit terapeutiske arbejde er at støtte dig til en dybere og mere bevidst kontakt til dit indre grundlæggende nærvær. Dette nærvær er af mine klienter blevet beskrevet som ’at hvile i sig selv’, at ’nyde sit eget selskab’, ’et fredfyldt og roligt sted i sig selv’, ’en følelse af indre tryghed’ eller ’en umiddelbar fornemmelse af tillid, accept og styrke både i forhold til sig selv og andre’.

 

Med kontakt til dette grundlæggende indre nærvær, kan du bedre møde de skævheder eller ubalancer i personligheden, som ofte er kilde til de vanskeligheder, vi har. Og herfra er der styrke til at ændre på de ydre ting, der måtte være medvirkende til at opretholde ubalancen eller symptomerne. 

Det er vigtigt for mig, at du kommer tættere på en klarhed hvorfra du kan træffe valg, der er i overensstemmelse med hvem du er, og hvad du ønsker for dit liv. En afgørende del af det terapeutiske arbejde ligger imellem sessionerne, hvor du omsætter dine erkendelser til handling. Jeg tilbyder en omsorgsfuld ramme og en støttende atmosfære, hvor du kan undersøge dig selv og gradvist omsætte dine erkendelser til konkrete handlinger, der er sande og konstruktive i forhold til den, du er.

 

Du behøver ikke at have terapeutisk eller traumatisk stof, som du har brug for at bearbejde for at have samtaler hos mig. Det kan også være, at du føler en mere eksistentiel længsel efter glæde, dybde eller mening i din tilværelse. I de tilfælde handler et forløb mere om at lære dig selv bedre at kende og opnå en dybere accept og fred med dig selv.


Se under ’selvudvikling’