Jeg er mere optaget de af bagvedliggende virkemidler i terapiforløbet eller udviklingsprocessen, end i at følge en bestemt terapeutisk retning. 

Samtidig er jeg fagligt interesseret i hvilke teknikker, der findes og hvordan de forskellige psykoterapeutiske tilgange hver især har værdifulde tilgange og bidrag til, hvordan vi mennesker finder tilbage til os selv igen, når en krise eller en livsomstændighed har bragt os ud af kontakt med os selv.

I mine forløb er jeg først og fremmest interesseret i at du, som klient eller kursist, får en realistisk oplevelse af, hvad og hvem du er. En oplevelse af dig selv, der er mindre forstyrret af ’gamle’ selvbilleder, som sjældent er opdaterede til nutiden. Når man lever efter en forestilling om sig selv, kommer det til at farve virkelighedsopfattelsen og begrænse ens handlinger til dem, der ligger indenfor ’normen’ af ens selvbillede. Samtidig kan det give en følelse af mangel på tillid til sig selv, fordi man kun forholder sig til dele af virkeligheden, men udelukker de dele, som falder udenfor selvbilledet. Jeg vil gerne styrke din evne til at stå i din virkelighed, som den er – også selvom den ind imellem kan være ubehagelig.

 

Jeg bruger teknikker og metoder fra mine efteruddannelser, der hvor de støtter en autentisk kontakt til indre sandhed og empatisk følelse for sig selv og andre. Du vil oplever, at vi udvikler vejen gennem dine udfordringer sammen på en måde, hvor vi bygger videre på dine livserferinger kombineret med inspiration fra min faglige viden og erfaring. 

 

Meget af den terapeutiske eller den selvudviklende proces foregår imellem sessionerne, hjemme hos dig selv. Jeg har med ydmyghed og respekt fulgt mine klienters både succesfulde og fejlslagne forsøg på at integrere erkendelserne fra vores samtaler i deres hverdag. Og jeg har set, hvordan både det der lykkedes og de forsøg, der ramte ved siden af blev en berigelse for de efterfølgende samtaler, og en vej til dybere indsigt i det at være menneske (af hjertet tak til alle tidligere og nuværende klienter og kursister). Jeg ønsker ikke at fortælle dig, hvad du skal gøre med dit liv, men jeg er meget interesseret i at støtte dig i at finde den vej, der er sand for dig i dit liv fremadrettet.   

 

Jeg kender til forskellige terapeutiske metoder og til teorierne, der ligger bag. Jeg har efteruddannelser i IMAGO relationsterapi (se http://jettesimon.com/) og supervision med systemisk opstilling (se https://isfo.dk/) . Jeg har gået i en træningsgruppe over 5 år i dybdegående personlig udvikling, og træning i terapeutisk anvendelse af Enneagrammet (se eventuelt http://centerforselvudvikling.dk/). Jeg har arbejdet med hypnoterapi, IFS (Internal Family System), kognitive teknikker, mindfulness baseret terapi og systemisk terapi.

Jeg har taget en 2 årig efteruddannelse i CompassionFocused Therapy (CFT) på Kognitiv Terapi Center Århus (se http://www.kogitiv.dk)

Og jeg tager løbende kurser i forbindelse med efteruddannelse som specialist i psykoterapi for voksne.

På universitetet var jeg meget optaget af såkaldte non-specifikke faktorer. Jeg var interesseret i hvad det er, der virker i psykoterapi, når forskning viste, at de forskellige metoder så ud til at have nogenlunde lige stor, eller lille effekt på klienterne. Klienterne selv pegede på, at det var egenskaber hos deres terapeut, der gjorde en forskel for deres helbredelse.  I mit speciale med titlen ’Kærlighedsevnen – et terapeutisk potentiale?’ undersøgte jeg om denne egenskab kunne have at gøre med terapeutens kontakt med sin kærlighedsevne.