Jeg er mere optaget de af bagvedliggende virkemidler i terapiforløbet eller udviklingsprocessen, end i at følge en bestemt terapeutisk retning. Derfor bruger jeg sjældent en bestemt teknik eller metode, men er mere optaget af hvad det menneske, som sidder overfor mig har brug for, for at blive mere balanceret.

 

I mine forløb er jeg først og fremmest interesseret i at du, som klient eller kursist, får en realistisk oplevelse af, hvad og hvem du er. En oplevelse af dig selv, der er mindre forstyrret af ’gamle’ selvbilleder, som sjældent er opdaterede til nutiden. Når man lever efter en forestilling om sig selv, kommer det til at farve virkelighedsopfattelsen og begrænse ens handlinger til dem, der ligger indenfor ’normen’ af ens selvbillede. Samtidig kan det give en følelse af mangel på tillid til sig selv, fordi man forholder sig til dele af virkeligheden, men udelukker de dele, som falder udenfor selvbilledet. Jeg vil gerne styrke din evne til at stå i din virkelighed, som den er – også selvom den ind imellem kan være ubehagelig.

 

Jeg bruger teknikker og metoder fra mine efteruddannelser, når de støtter en autentisk kontakt til indre sandhed og empatisk følelse for sig selv og andre. Det er min erfaring at KST (Kranio-Sakral Terapi) behandlinger støtter denne kontakt. Både i forhold til at lære at slappe af og rumme svære følelser, og i forhold til at få en oplevelse af hvordan et afspændt nervesystem kan give dig en naturlig og mere enkel tilgang til dig selv. Dette kan støtte tilliden til din egen væren.

 

Meget af den terapeutiske eller den selvudviklende proces foregår imellem sessionerne, hjemme hos dig selv. Jeg har med ydmyghed og respekt fulgt mine klienters succesfulde og fejlslagne forsøg på at integrere erkendelserne fra vores samtaler i deres hverdag. Og jeg har set, hvordan både det der lykkedes og de forsøg, der ramte ved siden af blev en berigelse for de efterfølgende samtaler, og en vej til dybere indsigt i det at være menneske (af hjertet tak til alle tidligere og nuværende klienter og kursister). Jeg ønsker ikke at fortælle dig, hvad du skal gøre med dit liv, men jeg er meget interesseret i at støtte dig i at finde den vej, der er sand for dig i dit liv fremover.  

 

Jeg har kendskab til forskellige terapeutiske metoder og til teorierne, der ligger bag. Jeg har efteruddannelser i IMAGO relationsterapi (se eventuelt http://jettesimon.com/) og supervision med systemisk opstilling (se eventuelt https://isfo.dk/) . Jeg har gået i en træningsgruppe over 5 år i dybdegående personlig udvikling, og træning i terapeutisk anvendelse af Enneagrammet (se eventuelt http://centerforselvudvikling.dk/). Jeg har arbejdet med hypnoterapi, IFS (Internal Family System), kognitive teknikker, mindfulness baseret terapi og systemisk terapi.

 

På universitetet var jeg meget optaget af såkaldte non-specifikke faktorer. Jeg var interesseret i hvad det er, der virker i psykoterapi, når forskning viste, at de forskellige metoder så ud til at have nogenlunde lige stor, eller lille effekt på klienterne. Klienterne selv pegede på, at det var egenskaber hos deres terapeut, der gjorde en forskel for deres helbredelse.  I mit speciale med titlen ’Kærlighedsevnen – et terapeutisk potentiale?’ funderede jeg over om denne egenskab kunne have at gøre med terapeutens kontakt med sin evne til at elske.