Selvudvikling skanderborg

Selvudvikling åbner muligheden for et dybere selvkendskab, som gør dig mere fri i forhold til dine personlige mønstre. Det giver dig en dybere forankring i dig selv, og et mere ærligt forhold til dig selv og de mennesker, du er sammen med. 

 

Terapi skaber et overblik over, og en dybere forståelse af vanskelige personlighedstræk. Selvudvikling hos mig i Skanderborg kan gøre dig bevidst om, og bringe dig i dybere kontakt med, dine individuelle ressourcer og potentialer.

 

Dette handler ikke nødvendigvis om at du udvikler dig til den person du altid har drømt om at være (nogle gange det modsatte af det vi oplever, vi er), men mere om at ’ vende hjem til sig selv igen’. Det er som regel forbundet med en vis anstrengelse at opretholde de biografisk betingede mønstre og selvbilleder. Og det er anstrengende at forsøge at lave sig selv om, til det man måske ville ønske, man var.  Det er ofte forbundet med en stor lettelse at erkende hvem og hvad man er under det kendte selvbillede.

 

Fordybet nærvær med din indre virkelighed (fx hvad føler jeg helt ærligt lige nu) fremfor de sædvanlige mønstre, giver dig gradvist dybere tillid til din egen dømmekraft, fordi du i højere grad begynder at træffe valg ud fra, hvad der er sandt for dig. 

Mit ønske er, at du bliver bedre til at mærke, hvornår du er motiveret af gamle personlighedsmønstre (fx selvbeskyttelse, forsvar, gamle overbevisninger eller rigide leveregler), og hvornår du handler ud fra noget dybere og mere sandt i dig. Det sidste overhører vi ofte, fordi det vi føler er sandt ikke altid stemmer overens med vores egen, eller vores omgivelsers forestillinger om os.

 

Det kræver både nænsomhed og mod at møde sig selv præcis som man er, uden at forsøge at lave noget om. Men det er fra den dybe selvaccept vi kan begynde at leve i overensstemmelse med os selv, og det er vejen til en følelse af frihed, glæde uden årsag, ærlighed og styrke.

 

Når jeg oplever mennesker løsne identifikationen med de selvbilleder de har levet efter, måske i mange år, ser jeg hver gang hvordan forskellige nuancer af frihed, kærlighed, lethed, fred, styrke og kraft træder frem. Og jeg oplever igen og igen, hvordan denne indre kontakt ikke føles fremmed, men virker velkendt og giver en indre glæde, en følelse af mening, accept og fred. Det kan føles som at ’falde i hak’ med sig selv, eller at vende hjem igen efter lang tid.  

 

Da selvfordybelse og selvudvikling er det primære fokus på mine kurser og gruppeforløb, vil jeg anbefale, at man har været igennem et terapeutisk forløb, før man melder sig til en gruppe eller et kursus.