Gruppeterapi Skanderborg

 

 

Klientfeedback:

Jeg har oplevet, hvilke fine fornemmelser et rum uden sammenligning kan åbne op for mennesker i mellem. I det rum følte jeg at ærlighed og det at vise sig som det menneskelige menneske, man nu en gang er, blev vægtet højest - hvilket jeg oplevede som værende utrolig smukt og hjertevarmt. Efter forløbet, er jeg blevet opmærksom på, hvor sjældent jeg finder lignende rum i min hverdag. Eller hvor ofte jeg indgår i sammenhænge, hvor sammenligning og vurdering er en tydelig faktorer, for min og de andres ageren

(deltager i ungegruppe)

For de fleste af os, er det svært at holde kontakt til os selv, når det går stærkt. Dels er vores opmærksomhed naturligt rettet udad imod den anden, eller den situation vi står i, og dels kommer vores kommunikation let til at handle om praktik eller planlægning. I grupperne kan du øve dig på at være nærværende og udtrykke dig ærligt i trygge rammer og udenfor de sociale normer, der kan være på en arbejdsplads eller i en familie.  Overskriften på kurset eller gruppen kan være forskellig, og det kan være forskellige temaer, vi tager udgangspunkt i, men det handler overordnet om, at du holder dig i nærværende kontakt med dig selv, mens du er sammen med andre.

 

Det er min intention, at gruppen som helhed skaber et fælles nærvær og en rummelighed, som giver den enkelte mulighed for frit at udforske sig selv. Ethvert bidrag fra den enkelte deltager bidrager til en øget fælles forståelse af, hvad det vil sige at være menneske – derfor er alt velkomment: de dybeste erkendelser af meditativ kontakt, de mest banale og almindelige hverdagsproblemer og alt hvad der ligger derimellem. 

 

Der kan være oplæg om særlige temaer eller emner i nogle grupper, men min undervisning tager udgangspunkt i deltagernes bidrag. Jeg responderer på kursisternes udtryk og bruger min psykologfaglige viden, mine 15 års erfaring med udvikling og meditation, mine erfaringer fra alle mine klienter og kursister (tak igen!), og min erfaring i at være menneske med det liv jeg har haft indtil nu.

 

Disse dialoger i grupperne kan ligne en terapeutisk dialog, men meningen er ikke terapeutisk bearbejdning, men snarere bevidstgørende udpegning af områder i psyken, der har brug for nærværende kontakt.   Jeg anbefaler individuelle sessioner, når du er i gang med et kursusforløb, da der ofte opstår ting undervejs, som det kan være en god idé at arbejde med terapeutisk. 

I grupperne indgår arbejde med kropsbevidsthed gennem fysiske øvelser som let yoga eller energetiske øvelser og afspænding. Dette styrker din kontakt til din fysiske væren til stede i nuet. Der laves indre øvelser fx åndedrætsøvelser, som jeg har lært hos elever af Bob Moore (Jens Enemark, Helen Gamborg og Bodil Egeberg). Disse støtter din kontakt til dit indre nærvær med dig selv og balancerer din energi.

 

Nogle gange arbejdes der med forskellige kontakt øvelser kursisterne imellem. Det kan være udforskende dialoger, fysisk afspænding, eller øvelser i at være i kontakt med hinanden i åbent ikke dømmende nærvær.

 

Der arbejdes med meditation hver gang. Jeg guider meditationer, der så at sige ’samler’ de områder vi har arbejdet med og lader alt lande i en dybere stilhed. En stilhed, der kan støtte hjertet og din bevidsthedsklarhed i at lade alting være, som det er i nuet. Hvor du kan lade dig være som du er lige nu.  

 

 

Kursistfeedback:

Du skaber et rum hvor det er okay bare at være som man er. Det giver en enorm tryghed, at det her
er okay bare at forsøge at tale fra hjertet. Så er alle lige og i samme båd og derfor er det fedt og ukompliceret at dele det vi f.eks. oplever under meditationerne med de andre i rummet, også selv det er personer man aldrig har set før. Selve atmosfæren ligger op til at vi alle bare vil hinanden det bedste
- en tillid og tryghed til bare at være til stede

- OG Det er svært at finde andre steder 

(deltager i ungegruppe)