uddannelse

 

Jeg blev uddannet psykolog i 2010 fra Københavns og Århus universitet.
Jeg blev autoriseret i 2016, og har været selvstændig siden 2011. Sammen med den erfaring jeg har fra mit arbejde med efterhånden mange klienter og kursister, er det vigtigste fundament i mit arbejde de erfaringer jeg har fra mit liv, og fra min egen proces med terapi, udvikling og meditation siden 2001.

 

 

Fra 2010 til nu har jeg været optaget af den undervisning og vejledning jeg modtager hos Margit Madhurima Rigtrup, se eventuelt http://consciousheart.dk/ . Udvekslingerne med Madhurima har givet mig de dybeste erfaringer i kærlig og meningsfuld kontakt. Både på det personlige niveau, men særligt den dybere kontakt, der opstår når ren bevidsthed lander i hjertet, og kan deles mellem to mennesker. Jeg er igen og igen blevet overasket over, hvordan hjertelig bevidsthed åbner til stadigt dybere lag af åben væren og kontakt til en indre frihed, der ikke er bundet af den måde min personlighed er struktureret på.  Min erfaring er, at når kærlig bevidsthed udveksles direkte og åbent, opstår en konkret indre tillid hvorfra alle ’skævheder’ og ubalancer i personligheden kan mødes uforbeholdent og integreres i en væren, der er enkel og hvorfra jeg i stadig højere grad begynder at udfolde min indre sandhed i mit konkrete liv.

Fra 2001-2011 var jeg særligt optaget af den måde man anskuer udvikling og spirituel proces på Vækstcenteret i Nørre Snede, se eventuelt www.vaekstcenteret.dk  . Jes Bertelsen og de andre undervisere på Vækstcenteret har været en afgørende inspirationskilde i min egen proces, og ligger stadig som en baggrund i min egen meditationspraksis, og når jeg underviser. I 2008 flyttede jeg fra Nørrebro til Nørre Snede for at bo på Vækstcenteret i 2 år. Disse år gav mig (blandt meget andet) en realitetssans i forhold til hvad disciplin og træning betyder for fordybelse af den indre kontakt. Det blev også tydeligt hvor vigtigt det er, at dette afbalanceres med det almindelige liv. I løbet af de ti år gik jeg på ungdomskursus hos Jes Bertelsen, og på mange kurser og træningsforløb hos: Hanna Jakobsen og Bjørn Winther, Neel Fasting, Finn Hesselager, Jens Erik Risom (Satyarthy) og Helen Gamborg.

Fra jeg flyttede til Jylland i 2008 har jeg gået i terapi og fulgt træningsgrupper hos Jens Enemark, se eventuelt http://centerforselvudvikling.dk/ . I udvekslingerne og i grupperne hos Jens har jeg lært, at intet er for stort eller for småt, hvis man ønsker at blive bevidst ind i alle afkroge af det at være menneske. Det er min erfaring, at de meditative og spirituelle oplevelser og erkendelser kræver tid og bevidst integration, for at de kan omsættes og leves i den almindelige dagligdag. Hans korrektioner har været, og er, en vigtig del af min proces. For selvom jeg ikke altid synes, det er sjovt at blive ’afsløret’, opfatter jeg ærlighed, som den eneste vej til at stå i virkeligheden, som den er – ikke som jeg tror, den er. Og det er min erfaring, at det er på den måde den indre frihed kan leves i det almindelige liv. Hos Jens har jeg gået i terapi, supervision og fulgt en træningsgruppe, som arbejdede med Enneagrammet gennem flere år. Ud over dette har jeg haft individuelle samtaler, fået supervision, deltaget i en intensiv træningsgruppe og en gruppe for terapeuter.